V posledním příšpěvku jsem představil 8 základních bodů, které by neměl nikdo před zahájením investování opomenout. V mnoha bodech bylo zmiňováno slovo riziko. Teď bych se chtěl na toto slovíčko podívat trošku podrobněji. Jaké rizika nás nejčastěji při investování mohou potkat?

Určitá míra rizika se vyskytuje ve všech lidských činnostech. Komplexně zajistit riziko by bylo zaprvné velmi drahé, za druhé neefektivní a za třetí prakticky nemožné. Čím více rizik, ale známe tím lépe s nimi můžeme pracovat a i když se nedá úplně odstranit je možné ho minimalizovat.

Nejčastější rizika se kterými se potkáte při investování jsou:

Riziko tržní – jedná se o riziko, že cena námi drženého aktiva (například akcie) půjde směrem, který je pro nás nepříznivý. Jde asi o nejmarkatnější riziko.
Riziko úrokové – riziko změny obecné úrovně úrokových sazeb. Snížení úrokových sazeb = zlevnění peněz (úvěrů) = vyšší spotřeba, investiční výdaje atd. tedy akcelerace růstu. V posledních letech po krizi se ukazuje, že tento makroekonomický ukazatel zdaleka nefunguje jak by měl a je přeceňovaný. Z tohoto důvodu já úrokové riziko neberu příliš jako důležité.


Riziko měnové – riziko změny směnných kurzů. Pokud například nakoupíte akcie v dolarech a koruna výrazně posílí (dolar bude najednou levnější než v momentě nákupu), může toto posílení vymazat celý výnos z akcie, dividenty. V případě kombinace tohoto rizika s rizikem tržním může dojít k násobení ztrát.
Riziko komoditní – riziko, které je spojené s vývojem komoditních trhů. Komodity dokáží výrazně zahýbat s akciovými trhy. Pro většinu společností představuje například cena ropy (ale i dalších energií) velkou nákladovou položku. Růst cen ropy a dalších energií se tak většinou negativně promítá v hospodaření většiny společností, kromě těch které si nechají tento rozdíl zaplatit od koncového zákazníka. Naopak z růstu cen komodit profitují firmy, které těží nebo distribuují suroviny.
Riziko protistrany – riziko, že protistrana obchodu nebude z jakéhokoli důvodu schopna dostát svému závazku.
Riziko právní – riziko vyplývající z právní dokumentace a jejích chyb.
Riziko politické – riziko spojené s politickým systémem dané země / regionu

Jako zajímavou vidím následující pyramidu rizik investic, kde je velká váha vkládána do rizika ztráty likvidity. Z pyramidy je tedy vidět, že nejbezpečnější po stránce likvidity by mělo být zlato, na opačné straně je proti němu trh realit a co je zajímavé tak i investiční diamanty, které jsou v poslední době tolik populární. Je to zkrátka jednoduše proto, že diamanty není problém nakoupit, diamanty je problém prodat.

Tuto obrácenou pyramidu sestrojil John Exeter a stojí na vcelku jednoduchém principu. S narůstající nedůvěrou investorů ve finanční systém, tito likvidují (zbavují se) tzv. vyšších rizikovějších poschodí pyramidy, resp. likvidita sa stahuje z těchto oblastí do jistějších míst, kde nejméně rizkovým nakonec vychází zlato.