V druhém díle Investování v době deflace si nastíníme další možnosti uchopení investic v deflačním prostředí.

Shortování nemovitostního trhu

V době deflace ceny klesají. Nemovitostní trh nebývá vyjímkou. Shortování nemovitostního sektoru se proto jeví jako správná volba. Do portfolia lze zařadit např. ETF iShares Dow Jones US Real Estate (IYR). Taktéž můžete zapomenout na nákup vlastních nemovitostí. Je příjemnější sledovat pokles cen u sousedům, než u sobe.

Shortování zadlužených akcií

Jak již bylo řečeno, existuje vysoká pravděpodobnost, že silně zadlužené společnosti budou mít dříve nebo později problémy se splácením svých závazků. Špatný stav bilance + vysoká zadluženost = solidní šance na zajímavé zhodnocení.

Nákup technologických titulů

Nehledě na prostředí, ve kterém se aktuálně nacházíme, technologický sektor bývá správnou volbou. Nejkvalitnější technologické společnosti představují jednu z mála oblastí, kterou lze koupit a držet. Opět se vyplatí vybírat z leaderů trhu, s mezinárodní působností, nízkým zadlužením a pravidelně vyplácenou dividendou. Z konkrétních titulů lze jmenovat např. Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Cisco (CSCO) nebo IBM (IBM). Z ETF lze vybrat Technology Select Sector SPDR (XLK), nicméně zde je investor vystaven velkému koši společností, které nemusí dosahovat takových kvalit, jako pečlivý výběr jednotlivých titulů.

Nákup TIPS

TIPS jsou speciální druhy státních dluhopisDluhopis (obligace, bond) je dluhový cenný papír. Vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost vystavitele dluhopisu splnit svůj závazek.kliknutím zavřete ů, jehož výnos je závislý na aktuální výši inflace (klasickém indexu spotřebních cen). Nákup TIPS je nejvýhodnější právě v prostředí nízké inflace resp. deflace. Investorovi se tak nabízí možnost držení dluhopisDluhopis (obligace, bond) je dluhový cenný papír. Vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost vystavitele dluhopisu splnit svůj závazek.kliknutím zavřete u, který nese výnos a navíc má v portfoliu prvek ochrany proti inflaci. TIPS jsou nejčastěji vydávány v US. Nejjednodušším způsobem je opět nákup ETF iShares Barclays TIPS Bond Fund (TIP).

Drahých kovů by se investoři měli vyhnout. Nicméně je důležité zhodnotit aktuální dění v ekonomice a dle něho přizpůsobovat portfolio. Deflace může být doprovodným jevem daleko větších problémů. Čím větší problémy, tím větší riziko, čím větší riziko, tím větší preference bezpečných aktiv, jako je právě zlato. Nakoupit zlato lze od fyzické formy (pozor na nízkou likviditu a vysoké transakční náklady), přes např. ETF SPDR Gold Shares (GLD), po nákup těžebních společností zlata.

Dnešní nejisté a volatilní trhy kladou daleko vyšší nároky na investory, než tomu bylo v době před krizí. Strategie „kup a drž“ je v současném prostředí pase. Aktivnější řízení rizika/ztrát portfolia by mělo vycházet aktuálního stavu ekonomiky/prostředí ve kterém se pohybujeme. Naštěstí nám Dnešní doba naštěstí nabízí nepřeberné množství nástrojů, které umožní snížit riziko a pomohou udržet výnosy.

V poznámce na závěr ještě zmíním geografické hledisko. Deflace v jedné zemi nemusí nutně znamenat deflaci v druhé. Ve vyspělých zemích jako je USA nebo EU všechno naznačuje deflačnímu scénáři. Rozvojové trhy jako Čína se v současné době potýkají se zcela opačným problémem. Při sestavování portfolia je proto nutné brát v úvahu zemi i měnu investice.